Go to Top

Trestné právo

  • právne poradenstvo v oblasti trestného práva pre obvinených a poškodených
  • zastupovanie vo všetkých štádiách trestného konania podľa Trestného poriadku a Trestného zákona
  • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Trestného poriadku a Trestného zákona najmä trestného oznámenia, sťažnosti proti vzneseniu obvinenia, vyjadrenia k obžalobe, odvolania, žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu a iných podaní
  • uplatňovanie škody (adhézne konanie)