Go to Top

Pracovné právo

  • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre zamestnávateľov a zamestnancov
  • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov podľa Zákonníka práce najmä pracovnej zmluvy, dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanca, dohody o skončení pracovného pomeru
  • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Zákonníka práce najmä výpovede z pracovného pomeru, okamžitého skončenia pracovného pomeru, žalôb a iných podaní
  • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Zákonníka práce a ďalších právnych noriem pracovného práva