Go to Top

Advokátska kancelária

Advokátska kancelária JUDr. Dávida Hoffmana poskytuje komplexné právne služby fyzickým a právnickým osobám vo verejnom i súkromnom sektore. Našim cieľom je profesionálnym prístupom dosiahnuť spokojnosť klienta v konkrétnej právnej veci. Dôraz kladieme na vybudovanie nevyhnutnej dôvery medzi advokátom a klientom spolu s dodržiavaním povinnosti zachovávať mlčanlivosť a zabezpečením ochrany informácií.

JUDr. Dávid Hoffman je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7502 a súčasne je zapísaný v zozname obhajcov ex offo v trestnom konaní a v zozname advokátov poskytujúcich bezplatnú právnu pomoc. Pri svojej činnosti spolupracujeme so súdnymi exekútormi, znalcami, notármi, účtovnými a daňovými poradcami. V prípade naliehavej potreby klienta je možné si dohodnúť stretnutie i mimo advokátskej kancelárie v akomkoľvek čase.

Kontaktujte nás

e-mail: judr.hoffman@gmail.com
tel. č.: 0948 929 453