Go to Top

Daňové právo

  • právne poradenstvo v oblasti daní, DPH, spotrebných daní, miestnych daní a poplatkov
  • zastupovanie v daňovom konaní podľa Daňového poriadku pred daňovými a colnými úradmi
  • žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov